انواع چسب


آب چسب
آب چسب
14,000تومان

220 متری1.400 کیلوگرمایران چسبمناسب برای چسباندن کارتن.....

مغزی چسب حرارتی
مغزی چسب حرارتی
500تومان

مغزی چسب حرارتی.....

پایه چسب کوچک میلان
پایه چسب کوچک میلان
3,000تومان

پایه چسب کوچک میلان4 * 7 سانتیمتر.....

چسب 1 2 3 میترا اپل
چسب 1 2 3 میترا اپل
6,000تومان

چسب 1 2 3 میترا اپل.....

چسب DM5 پرشین 60 میل
چسب DM5 پرشین 60 میل
4,000تومان

چسب DM5 پرشین60 میل.....

چسب اورینت 60 میل پرشین
چسب اورینت 60 میل پرشین
3,500تومان

چسب اورینت 60 میل پرشین.....

چسب بیندر پرشین 60 میل
چسب بیندر پرشین 60 میل
4,000تومان

چسب بیندر پرشین 60 میل.....

چسب خمیری
چسب خمیری
7,000تومان

چسب خمیرییک تکه خمیر که خاصیت چسبندگی دارد و می توانید برای چسباندن موقت استفاده کنیدهر ورق شامل حدو.....

چسب دو قلو
چسب دو قلو
2,500تومان

.....

چسب فوم آهو
چسب فوم آهو
5,000تومان

چسب فوم آهومناسب برای چسباندن فوم و یونولیت و ماکت سازیچسب آهو محصولی بر پایه آب، شفاف و بدون حلال م.....

چسب فوم اوهو
چسب فوم اوهو
7,000تومان

چسب فوم اوهومناسب برای چسباندن فوم و یونولیت و ماکت سازی.....

چسب قطره ای رازی
چسب قطره ای رازی
1,000تومان

چسب قطره ای رازی.....

چسب ماتیکی استدلر
چسب ماتیکی استدلر
2,800تومان

چسب ماتیکی استدلردر سه سایز 10 و 20 و 40 گرم.....

چسب مایع 2 سر آکواپیت
چسب مایع 2 سر آکواپیت
5,000تومان

چسب مایع 2 سر آکواپیت.....

چسب مایع 2 سر اونر
چسب مایع 2 سر اونر
2,500تومان

چسب مایع 2 سر اونر.....

چسب مایع 50 میل مدادی
چسب مایع 50 میل مدادی
3,000تومان

چسب مایع 50 میل مدادی.....

چسب مایع همه کاره رازی
چسب مایع همه کاره رازی
1,500تومان

چسب مایع همه کاره رازی.....

چسب مایع پنتر
چسب مایع پنتر
2,000تومان

چسب مایع پنتر.....

چسب میسکیت 60 میل پرشین
چسب میسکیت 60 میل پرشین
4,000تومان

چسب میسکیت 60 میل پرشین.....

چسب همه کاره 30 میل آموس
چسب همه کاره 30 میل آموس
4,200تومان

چسب همه کاره 30 میل آموسجهت چسباندن: چوب، چینی، پارچه، کاغذ، چرم، آهن.....

چسب ورق طلا رپین
چسب ورق طلا رپین
8,500تومان

چسب ورق طلا رپین.....

چسب پازل رونزبرگر
چسب پازل رونزبرگر
30,000تومان

چسب پازل رونزبرگر.....

چسب پهن
چسب پهن
4,000تومان

چسب پهن90 یارد.....

چسب پهن رنگی استورم
چسب پهن رنگی استورم
3,500تومان

چسب پهن رنگی استورم50 یارد.....

چسب پهن طرح دار
چسب پهن طرح دار
6,000تومان

چسب پهن طرح دارطرح 1طرح 2طرح 3طرح 4طرح 8طرح 9طرح 11طرح 18طرح 19طرح 20.....

چسب چوب شفاف بیک
چسب چوب شفاف بیک
4,000تومان

چسب چوب شفاف بیکاین چسب بعد از خشک شدن بی رنگ شده و برای چسباندن فوم، یونولیت، چوب، سنگ و ... مناسب .....

چسب کاغذی 2 سانت
چسب کاغذی 2 سانت
2,000تومان

چسب کاغذی 2 سانت18 یارد.....

چسب کاغذی 5 سانت
چسب کاغذی 5 سانت
3,000تومان

چسب کاغذی 5 سانت16 یارد.....

چسب کالک
چسب کالک
2,000تومان

چسب کالک.....