پنتل


اتود گراف 1000 پنتل
اتود گراف 1000 پنتل
30,000تومان

اتود گراف 1000 پنتلیکی از بهترین اتود های مهندسی مخصوصا برای کارهای رسم و نقشه کشی.....

اتود گراف 600 پنتل
اتود گراف 600 پنتل
23,000تومان

.....

روانویس انرژل پنتل
روانویس انرژل پنتل
3,800تومان

روانویس انرژل پنتل0.7.....

ماژیک 12 رنگ پنتل
ماژیک 12 رنگ پنتل
12,000تومان

ماژیک 12 رنگ پنتل.....

ماژیک 24 رنگ پنتل
ماژیک 24 رنگ پنتل
25,000تومان

ماژیک 24 رنگ پنتل.....

ماژیک 36 رنگ پنتل
ماژیک 36 رنگ پنتل
35,000تومان

ماژیک 36 رنگ پنتل.....

ماژیک پنتل 6 رنگ
ماژیک پنتل 6 رنگ
6,000تومان

ماژیک پنتل 6 رنگ.....

ماژیک پنتل وایت برد
ماژیک پنتل وایت برد
2,000تومان

ماژیک پنتل وایت برد.....

ماژیک پنتل پاک نشو
ماژیک پنتل پاک نشو
2,000تومان

ماژیک پنتل پاک نشو.....

مداد رنگی 24 رنگ جعبه مقوایی پنتل
مداد رنگی 24 رنگ جعبه مقوایی پنتل
13,000تومان

مداد رنگی 24 رنگ جعبه مقوایی پنتل.....

نوک پنتل
نوک پنتل
2,000تومان

نوک پنتل.....

پاستل روغنی 24 رنگ پنتل
پاستل روغنی 24 رنگ پنتل
18,000تومان

پاستل روغنی 24 رنگ پنتل.....

پاستل روغنی 36 رنگ پنتل
پاک کن اتودی پنتل
پاک کن اتودی پنتل
6,000تومان

پاک کن اتودی پنتلضخامت مغز این پاک کن  حدود 5 میلیمتر است که بصورت کاتری بالا و پایین می شود.....

پاکن پنتل
پاکن پنتل
2,000تومان

پاکن پنتل.....

گواش پنتل 6 رنگ
گواش پنتل 6 رنگ
48,000تومان

گواش 6 رنگ پنتل.....

گواش پنتل تک رنگ
گواش پنتل تک رنگ
8,000تومان

انتخاب رنگ:گواش های پنتل ساخت کشور ژاپندر رنگ های مختلفPentel Poster Color.....