فابرکاستل


آبرنگ 8 رنگ فابرکاستل
آبرنگ 8 رنگ فابرکاستل
8,000تومان

آبرنگ 8 رنگ فابرکاستل.....

اتود 2 میل فابرکاستل
اتود 2 میل فابرکاستل
36,000تومان

اتود 2 میل فابرکاستلاتود 2 میل فابرکاستل برای نوشتن و طراحیمناسب برای دانشجویان معماریدارای تراش 2 م.....

اتود تی کا فاین واریو فابرکاستل
اتود تی کا فاین واریو فابرکاستل
75,000تومان

اتود تی کا فاین واریو فابرکاستل Faber-Castell Tk Fine Vario Luxاتود مهندسی 0.3 - 0.5 - 0.7.....

بسته مداد طراحی گلدفابر فابرکاستل
بسته مداد طراحی گلدفابر فابرکاستل
18,000تومان

بسته مداد طراحی گلدفابر فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

تراش 2 میل فابرکاستل
تراش 2 میل فابرکاستل
3,500تومان

تراش 2 میل فابرکاستل.....

تراش مخزن دار اسلیو فابرکاستل
تراش مخزن دار اسلیو فابرکاستل
8,500تومان

تراش مخزن دار اسلیو فابرکاستل.....

تراش مخزن دار مینی اسلیو فابرکاستل
تراش مخزن دار مینی اسلیو فابرکاستل
6,500تومان

تراش مخزن دار مینی اسلیو فابرکاستل.....

تراش مخزن دار چرخشی فابرکاستل
تراش مخزن دار چرخشی فابرکاستل
3,000تومان

تراش مخزن دار چرخشی فابرکاستل.....

خودکار سوپر فابرکاستل
خودکار سوپر فابرکاستل
3,000تومان

خودکار سوپر فابرکاستل.....

خودکار سی ایکس فابرکاستل
خودکار سی ایکس فابرکاستل
1,000تومان

خودکار سی ایکس فابرکاستل.....

خودکار فشاری RX فابرکاستل
خودکار فشاری RX فابرکاستل
1,200تومان

خودکار فشاری RX فابرکاستلنوک 0.7.....

ست لوازم نقاشی فابرکاستل جعبه چوبی سه طبقه ماهگونی
ست لوازم نقاشی فابرکاستل جعبه چوبی سه طبقه ماهگونی
2,440,000تومان

ست لوازم نقاشی فابرکاستل جعبه چوبی سه طبقه ماهگونی.....

ست لوازم نقاشی کارل باکس فابرکاستل
ست لوازم گرافیت فابرکاستل
ست لوازم گرافیت فابرکاستل
220,000تومان

پیت مونوکروم گرافیت پاستلی فابرکاستلست ابزار طراحی جعبه فلزی فابرکاستل.....

غلط گیر فابرکاستل
غلط گیر فابرکاستل
3,000تومان

غلط گیر فابرکاستل.....

قیچی فابرکاستل
قیچی فابرکاستل
5,000تومان

قیچی فابرکاستلChild Safe3+.....

ماژیک آبرنگی 12 رنگ فابرکاستل
ماژیک آبرنگی 12 رنگ فابرکاستل
12,000تومان

ماژیک آبرنگی 12 رنگ فابرکاستل.....

ماژیک آبرنگی 20 رنگ فابرکاستل
ماژیک آبرنگی 20 رنگ فابرکاستل
18,000تومان

ماژیک آبرنگی 20 رنگ فابرکاستل.....

ماژیک در چسبان 10 رنگ فابرکاستل
ماژیک در چسبان 20 رنگ فابرکاستل
ماژیک سی دی فابرکاستل
ماژیک سی دی فابرکاستل
6,000تومان

ماژیک های پرمننت پاک نشواین ماژیک ها با 3 درجه ضخامت نوک و در 4 رنگ موجود می باشد.این ماژیک ها در را.....

ماژیک پیت آرتیست براش 12 رنگ فابرکاستل
ماژیک پیت آرتیست براش 24 رنگ فابرکاستل
ماژیک پیت آرتیست براش 48 رنگ فابرکاستل
مداد رنگی 12 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
مداد رنگی 12 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
23,000تومان

مداد رنگی 12 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل.....

مداد رنگی 12 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی 12 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
15,000تومان

مداد رنگی 12 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستلاصل.....

مداد رنگی 24 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی 24 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
33,000تومان

مداد رنگی 24 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل.....

مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
70,000تومان

مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل.....

مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
45,000تومان

مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستلاصل.....

مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه چوبی فابرکاستل
مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه چوبی فابرکاستل
90,000تومان

مداد رنگی 36 رنگ کلاسیک جعبه چوبی فابرکاستل.....

مداد رنگی 48 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
مداد رنگی 48 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
120,000تومان

مداد رنگی 48 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستلطرح جدید.....

مداد رنگی 48 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی 60 رنگ آبرنگی جعبه فلزی فابرکاستل
مداد رنگی 60 رنگ آبرنگی جعبه فلزی فابرکاستل
152,000تومان

مداد رنگی 60 رنگ آبرنگی جعبه فلزی فابرکاستل.....

مداد رنگی 60 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
مداد رنگی 60 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستل
140,000تومان

مداد رنگی 60 رنگ کلاسیک جعبه فلزی فابرکاستلطرح جدیدبه همراه مداد گریپ و پاکن و تراش فابرکاستل.....

مداد رنگی 60 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی 60 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستل
90,000تومان

مداد رنگی 60 رنگ کلاسیک جعبه مقوایی فابرکاستلطرح جدید.....

مداد رنگی آبرنگی 12 رنگ جعبه فلزی فابرکاستل
مداد رنگی آبرنگی 12 رنگ جعبه فلزی فابرکاستل
90,000تومان

مداد رنگی آبرنگی 12 رنگ جعبه فلزی فابرکاستل.....

مداد رنگی آبرنگی 12 رنگ جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی آبرنگی 24 رنگ جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی آبرنگی 36 رنگ جعبه فلزی فابرکاستل
مداد رنگی آبرنگی 36 رنگ جعبه فلزی فابرکاستل
160,000تومان

مداد رنگی آبرنگی 36 رنگ جعبه فلزی فابرکاستل.....

مداد رنگی آبرنگی 36 رنگ جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی آبرنگی 48 رنگ جعبه مقوایی فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 114 رنگ جعبه چوبی طرح خاتم
مداد رنگی پلی کروم 114 رنگ جعبه چوبی طرح خاتم
890,000تومان

مداد رنگی پلی کروم 114 رنگ جعبه چوبی طرح خاتم.....

مداد رنگی پلی کروم 12 رنگ فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 12 رنگ فابرکاستل
98,000تومان

مداد رنگی پلی کروم 12 رنگ فابرکاستل.....

مداد رنگی پلی کروم 120 رنگ فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 24 رنگ فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 36 رنگ فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 60 رنگ فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 80 رنگ جعبه چوبی فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 80 رنگ جعبه چوبی فابرکاستل
670,000تومان

مداد رنگی پلی کروم 80 رنگ جعبه چوبی فابرکاستل.....

مداد رنگی پلی کروم 88 رنگ جعبه چوبی فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم 88 رنگ جعبه چوبی فابرکاستل
730,000تومان

مداد رنگی پلی کروم 88 رنگ جعبه چوبی فابرکاستل.....

مداد رنگی پلی کروم تک رنگ فابرکاستل
مداد رنگی پلی کروم تک رنگ فابرکاستل
7,500تومان

انتخاب رنگ:رنگ های مداد ها رو با استفاده از لینک زیر انتخاب کنید و سپس شماره های مداد های مد نظرتون .....

مداد طراحی کاستل 9000 فابرکاستل
مداد طراحی کاستل 9000 فابرکاستل
5,000تومان

مداد طراحی کاستل 9000 فابرکاستلمداد طراحی حرفه ایساخت آلمانHB 2B 2H  F     .....

مداد طراحی گلدفابر فابرکاستل
مداد طراحی گلدفابر فابرکاستل
2,000تومان

مداد طراحی گلدفابر فابرکاستلHB 2B 2H  F      3B 3H  B  .....

مداد طرح دار فابرکاستل
مداد طرح دار فابرکاستل
2,000تومان

مداد طرح دار فابرکاستل.....

مداد قرمز فابرکاستل بسته 12 عددی
مداد قرمز فابرکاستل بسته 12 عددی
8,400تومان

شامل یک بسته 12 تایی مداد قرمز فابرکاستل.....

مداد مشکی بلک وود فابرکاستل
مداد مشکی بلک وود فابرکاستل
1,500تومان

مداد مشکی بلک وود فابرکاستل.....

مداد مشکی فابرکاستل بسته 12 عددی
مداد مشکی فابرکاستل بسته 12 عددی
8,400تومان

بسته 12 تایی مداد مشکی  فابرکاستل.....

مداد مشکی گریپ فابرکاستل
مداد کنته خاکستری فابرکاستل
مداد کنته خاکستری فابرکاستل
10,000تومان

مداد کنته خاکستری فابرکاستل.....

مداد کنته سفید فابرکاستل
مداد کنته سفید فابرکاستل
10,000تومان

مداد کنته سفید فابرکاستل.....

مداد کنته قهوه ای فابرکاستل
مداد کنته قهوه ای فابرکاستل
10,000تومان

مداد کنته قهوه ای فابرکاستل.....

مداد کنته مشکی فابرکاستل
مداد کنته مشکی فابرکاستل
10,000تومان

مداد کنته مشکی فابرکاستل.....

نوک 2 میل فابرکاستل
نوک 2 میل فابرکاستل
2,000تومان

نوک 2 میل فابرکاستل.....

پاستل روغنی 12 رنگ فابرکاستل
پاستل روغنی 12 رنگ فابرکاستل
36,000تومان

پاستل روغنی 12 رنگ فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل روغنی 24 رنگ فابرکاستل
پاستل روغنی 24 رنگ فابرکاستل
65,000تومان

پاستل روغنی 24 رنگ فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل روغنی 36 رنگ فابرکاستل
پاستل روغنی 36 رنگ فابرکاستل
105,000تومان

پاستل روغنی 36 رنگ فابرکاستل.....

پاستل مدادی 12 رنگ فابرکاستل
پاستل مدادی 12 رنگ فابرکاستل
126,000تومان

پاستل مدادی 12 رنگ فابرکاستل.....

پاستل مدادی 24 رنگ فابرکاستل
پاستل مدادی 24 رنگ فابرکاستل
252,000تومان

پاستل مدادی 24 رنگ فابرکاستل.....

پاستل مدادی 36 رنگ فابرکاستل
پاستل مدادی 36 رنگ فابرکاستل
385,000تومان

پاستل مدادی 36 رنگ فابرکاستل.....

پاستل گچی 12 رنگ فابرکاستل
پاستل گچی 12 رنگ فابرکاستل
46,000تومان

پاستل گچی 12 رنگ  فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل گچی 24 رنگ فابرکاستل
پاستل گچی 24 رنگ فابرکاستل
110,000تومان

پاستل گچی 24 رنگ فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل گچی 24 رنگ نیمه فابرکاستل
پاستل گچی 24 رنگ نیمه فابرکاستل
58,000تومان

پاستل گچی 24 رنگ نیمه فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل گچی 36 رنگ فابرکاستل
پاستل گچی 36 رنگ فابرکاستل
145,000تومان

پاستل گچی 36 رنگ فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل گچی 48 رنگ نیمه فابرکاستل
پاستل گچی 48 رنگ نیمه فابرکاستل
115,000تومان

پاستل گچی 48 رنگ نیمه فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل گچی 72 رنگ نیمه فابرکاستل
پاستل گچی 72 رنگ نیمه فابرکاستل
173,000تومان

پاستل گچی 72 رنگ نیمه فابرکاستلمدل کریتیو استادیو.....

پاستل گچی تک رنگ فابرکاستل
پاستل گچی تک رنگ فابرکاستل
4,500تومان

انتخاب رنگ.....

پاستل گچی پلی کروم 12 رنگ فابرکاستل
پاستل گچی پلی کروم 12 رنگ فابرکاستل
92,000تومان

پاستل گچی پلی کروم 12 رنگ فابرکاستل.....

پاستل گچی پلی کروم 24 رنگ فابرکاستل
پاستل گچی پلی کروم 24 رنگ فابرکاستل
172,000تومان

پاستل گچی پلی کروم 24 رنگ فابرکاستل.....

پاستل گچی پلی کروم 36 رنگ فابرکاستل
پاستل گچی پلی کروم 36 رنگ فابرکاستل
258,000تومان

پاستل گچی پلی کروم 36 رنگ فابرکاستل.....

پاستل گچی پلی کروم 36 رنگ فابرکاستل
پاستل گچی پلی کروم 36 رنگ فابرکاستل
258,000تومان

پاستل گچی پلی کروم 36 رنگ فابرکاستل.....

پاک کن اتودی فابرکاستل
پاک کن اتودی فابرکاستل
5,000تومان

پاک کن اتودی چرخشی فابرکاستل.....

پاک کن اسلیو فابرکاستل
پاک کن اسلیو فابرکاستل
9,000تومان

پاک کن اسلیو فابرکاستلدارای غلاف چرخشی.....

پاک کن اوشن فابرکاستل
پاک کن اوشن فابرکاستل
4,000تومان

پاک کن اوشن فابرکاستل.....

پاک کن خمیری فابرکاستل
پاک کن خمیری فابرکاستل
2,500تومان

پاک کن خمیری فابرکاستلدر 4 رنگ :  قرمز، آبی ، زرد، طوسیدر 2 نوع :  قاب دار پلاستیکی و بدون.....

پاک کن داست فری فابرکاستل
پاک کن داست فری فابرکاستل
1,500تومان

پاک کن داست فری فابرکاستلمناسب برای کالک و پوستیبدون خرده براده.....

پاک کن فابرکاستل
پاک کن فابرکاستل
1,500تومان

پاک کن فابرکاستل.....

پاک کن مدادی فرچه دار فابرکاستل
پاک کن مدادی فرچه دار فابرکاستل
8,000تومان

پاک کن مدادی فرچه دار فابرکاستل.....

پاک کن مینی اسلیو فابرکاستل
پاک کن مینی اسلیو فابرکاستل
6,500تومان

پاک کن مینی اسلیو فابرکاستلدارای غلاف چرخشی.....

پاکن چرخشی و تراش مخزن دار فابرکاستل
پاکن چرخشی و تراش مخزن دار فابرکاستل
4,000تومان

پاکن چرخشی و تراش مخزن دار فابرکاستل.....

گرافیت خالص خشتی فابرکاستل
گرافیت خالص خشتی فابرکاستل
15,000تومان

گرافیت خالص خشتی فابرکاستل.....

گرافیت خالص مدادی فابرکاستل
گرافیت خالص مدادی فابرکاستل
14,500تومان

گرافیت خالص مدادی فابرکاستل.....

یدک پاکن چرخشی فابرکاستل
یدک پاکن چرخشی فابرکاستل
4,000تومان

یدک پاکن چرخشی فابرکاستلبسته 4 عددی.....