لوازم سفال و مجسمه سازی

لوازم سفال و مجسمه سازی

ابزار سفالگری فلزی
ابزار سفالگری فلزی
5,000تومان

ابزار سفالگری فلزی.....

ابزار سفالگری و مجسمه سازی 11 عددی
ابزار سفالگری و مجسمه سازی 11 عددی
30,000تومان

ابزار سفالگری و مجسمه سازی 11 عددی.....

ابزار کاهنده و افزاینده سفالگری
ابزار کاهنده و افزاینده سفالگری
13,000تومان

ابزار کاهنده و افزاینده سفالگری.....

بسته 10 عددی ابزار مجسمه سازی و سفالگری
بسته 10 عددی ابزار مجسمه سازی و سفالگری
8,000تومان

بسته 10 عددی ابزار مجسمه سازی و سفالگری.....

بسته 5 عددی مغار الیزا
بسته 5 عددی مغار الیزا
37,000تومان

بسته 5 عددی مغار الیزا.....

بسته 5 عددی مغار ساکورا
بسته 5 عددی مغار ساکورا
33,000تومان

بسته 5 عددی مغار ساکورا.....

بسته 5 عددی کاردک پلاستیکی
بسته 5 عددی کاردک پلاستیکی
8,000تومان

بسته 5 عددی کاردک پلاستیکی.....

بسته 6 عددی ابزار کاهنده و افزاینده سفالگری
بسته 6 عددی ابزار کاهنده و افزاینده سفالگری
18,000تومان

بسته 6 عددی ابزار کاهنده و افزاینده سفالگری.....

خمیر مجسمه سازی 250 گرمی الیزا
خمیر مجسمه سازی 250 گرمی الیزا
6,000تومان

خمیر مجسمه سازی 250 گرمی الیزا.....

خمیر مجسمه سازی 400 گرمی میلان
خمیر مجسمه سازی 400 گرمی میلان
11,000تومان

خمیر مجسمه سازی 400 گرمی میلان.....

خمیر مجسمه سازی 500 گرمی الیزا
خمیر مجسمه سازی 500 گرمی الیزا
10,000تومان

خمیر مجسمه سازی 500 گرمی الیزا.....

خمیر مجسمه سازی سفید 1000 گرمی کوه نور
خمیر مجسمه سازی سفید 1000 گرمی کوه نور
14,000تومان

خمیر مجسمه سازی سفید 1000 گرمی کوه نورخمیر خشک شو مخصوص مجسمه سازی و قالب گیری.....

خمیر مجسمه سازی سفید 300 گرمی کوه نور
خمیر مجسمه سازی سفید 300 گرمی کوه نور
8,000تومان

خمیر مجسمه سازی سفید 300 گرمی کوه نور.....

خمیر مجسمه سازی قهوه ای 1000 گرمی کوه نور
خمیر مجسمه سازی قهوه ای 1000 گرمی کوه نور
14,000تومان

خمیر مجسمه سازی قهوه ای 1000 گرمی کوه نوربه رنگ گِلخمیر خشک شو مخصوص مجسمه سازی و قالب گیریاین خمیر .....

خمیر مجسمه سازی قهوه ای 300 گرمی کوه نور
خمیر مجسمه سازی قهوه ای 300 گرمی کوه نور
8,000تومان

خمیر مجسمه سازی قهوه ای 300 گرمی کوه نور.....

مغار 5 عددی دسته چوبی
مغار 5 عددی دسته چوبی
8,000تومان

مغار 5 عددی دسته چوبی.....