شابلون های مهندسی


تخته رسم A3 فابل
تخته رسم A3 فابل
45,000تومان

تخته رسم A3 فابل.....

خط کش 30 سانت طلقی فابل
خط کش 30 سانت طلقی فابل
3,500تومان

خط کش 30 سانت طلقی فابل.....

خط کش 50 سانت طلقی فابل
خط کش 50 سانت طلقی فابل
4,000تومان

خط کش 50 سانت طلقی فابل.....

خط کش اشل آکادمی
خط کش اشل آکادمی
13,000تومان

خط کش اشل آکادمی.....

خط کش اشل فابل
خط کش اشل فابل
6,500تومان

خط کش اشل فابل.....

خط کش تی 40 سانت فابل
خط کش تی 40 سانت فابل
4,500تومان

خط کش تی 40 سانت فابلتی ثابت.....

خط کش تی رول فابل
خط کش تی رول فابل
8,000تومان

خط کش تی رول فابل.....

شابلون اشکال فابل
شابلون اشکال فابل
3,500تومان

شابلون اشکال فابل.....

شابلون بیضی آرک
شابلون بیضی آرک
10,000تومان

شابلون بیضی آرک.....

شابلون بیضی روترینگ
شابلون بیضی روترینگ
50,000تومان

شابلون بیضی روترینگ.....

شابلون بیضی فابل
شابلون بیضی فابل
3,500تومان

شابلون بیضی فابل.....

شابلون حروف لاتین فابل
شابلون حروف لاتین فابل
3,000تومان

شابلون حروف لاتین فابلدر مقیاس های مختلف.....

شابلون مبلمان 1/100 فابل
شابلون مبلمان 1/100 فابل
3,500تومان

شابلون مبلمان 1/100 فابل.....

شابلون مبلمان 1/50 فابل
شابلون مبلمان 1/50 فابل
3,500تومان

شابلون مبلمان 1/50 فابل.....

شابلون مبلمان روترینگ مقیاس 1/200
شابلون مبلمان روترینگ مقیاس 1/200
50,000تومان

شابلون مبلمان روترینگ مقیاس 1/200.....

شابلون مثلث آرک
شابلون مثلث آرک
8,000تومان

شابلون مثلث آرک.....

شابلون مثلث فابل
شابلون مثلث فابل
3,500تومان

شابلون مثلث فابل.....

شابلون مربع آرک
شابلون مربع آرک
8,000تومان

شابلون مربع آرک.....

نقاله 360 درجه فابل
نقاله 360 درجه فابل
3,500تومان

نقاله 360 درجه فابل.....

پیستوله 3 تکه فابل
پیستوله 3 تکه فابل
4,500تومان

پیستوله 3 تکه فابل.....

گونیا 30 و 45 درجه جفتی 32 سانت فابل
گونیا 30 و 45 درجه جفتی 32 سانت فابل
7,000تومان

گونیا 30 و 45 درجه جفتی 32 سانت فابل.....

گونیا 30 و 60 درجه 32 سانت فابل
گونیا 30 و 60 درجه 32 سانت فابل
3,500تومان

گونیا 30 و 60 درجه 32 سانت فابل.....

گونیا 45 درجه 32 سانت فابل
گونیا 45 درجه 32 سانت فابل
3,500تومان

گونیا 45 درجه 32 سانت فابل.....

گونیا دسته دار فابل
گونیا دسته دار فابل
5,000تومان

گونیا دسته دار فابل.....