ذغال - گرافیت


بسته 12 عددی ذغای فشرده کیلوکس
بسته 12 عددی ذغای فشرده کیلوکس
35,000تومان

بسته 12 عددی ذغای فشرده کیلوکسحاوی 12 عدد ذغال فشرده چرببه همراه جعبه فلزی.....

ذغال طبیعی درونت
ذغال طبیعی درونت
27,000تومان

ذغال طبیعی درونتبسته 25 عددی.....

ذغال طراحی طبیعی سایه
ذغال طراحی طبیعی سایه
2,500تومان

ذغال طراحی طبیعی سایهبسته 12 عددی.....

ذغال طراحی چانکی 12 رنگ کرتاکالر
ذغال طراحی چانکی 12 رنگ کرتاکالر
95,000تومان

ذغال طراحی چانکی 12 رنگ کرتاکالر.....

ذغال طراحی چانکی تک رنگ کرتاکالر
ذغال طراحی چانکی تک رنگ کرتاکالر
8,500تومان

ذغال طراحی چانکی تک رنگ کرتاکالر.....

ذغال فشرده کرتاکالر
ذغال فشرده کرتاکالر
2,000تومان

ذغال فشرده کرتاکالرمقطع گردهر بسته شامل 12 عدد ذغال و قیمت هر بسته 24000 تومان.....

ذغال مکعبی کرتاکالر
ذغال مکعبی کرتاکالر
5,000تومان

ذغال مکعبی کرتاکالر.....

ست لوازم گرافیت فابرکاستل
ست لوازم گرافیت فابرکاستل
220,000تومان

پیت مونوکروم گرافیت پاستلی فابرکاستلست ابزار طراحی جعبه فلزی فابرکاستل.....

شمش گرافیت 12 رنگ کوه نور
شمش گرافیت 12 رنگ کوه نور
19,500تومان

شمش گرافیت 12 رنگ کوه نور.....

شمش گرافیت 24 رنگ کوه نور
شمش گرافیت 24 رنگ کوه نور
38,000تومان

شمش گرافیت 24 رنگ کوه نور.....

شمش گرافیت 6 رنگ کوه نور
شمش گرافیت 6 رنگ کوه نور
9,500تومان

شمش گرافیت 6 رنگ کوه نور.....

مداد ذغالی 4 رنگ درونت
پودر ذغال کرتاکالر
پودر ذغال کرتاکالر
29,000تومان

پودر ذغال کرتاکالر175 گرم.....

پودر کنته قهوه ای کرتاکالر
پودر کنته قهوه ای کرتاکالر
45,000تومان

پودر کنته قهوه ای کرتاکالرSepia230 گرم.....

پودر گرافیت کرتاکالر
پودر گرافیت کرتاکالر
37,000تومان

پودر گرافیت کرتاکالر150 گرم.....

پودر گرافیت کوه نور
پودر گرافیت کوه نور
16,500تومان

پودر گرافیت کوه نور80 میل.....

گرافیت 5 میل کرتاکالر
گرافیت 5 میل کرتاکالر
3,500تومان

گرافیت 5 میل کرتاکالرهر بسته شامل 6 عدد گرافیت  قیمت هر بسته  18000 تومان.....

گرافیت 5 میل کوه نور
گرافیت 5 میل کوه نور
2,000تومان

گرافیت 5 میل کوه نوربرای استفاده در اتود های 5 میلهر بسته شامل 6 عدد گرافیتقیمت هر بسته گرافیت 18000.....

گرافیت خالص خشتی فابرکاستل
گرافیت خالص خشتی فابرکاستل
15,000تومان

گرافیت خالص خشتی فابرکاستل.....

گرافیت خالص مدادی فابرکاستل
گرافیت خالص مدادی فابرکاستل
14,500تومان

گرافیت خالص مدادی فابرکاستل.....

گرافیت شش ضلعی کوه نور
گرافیت شش ضلعی کوه نور
3,500تومان

شمش گرافیت 6 ضلعی کوه نور.....

گرافیت مدادی کوه نور
گرافیت مدادی کوه نور
3,000تومان

گرافیت مدادی کوه نور.....