محلول های هنری

محلول های هنری

اسپری فیکساتیو درنا
اسپری فیکساتیو درنا
9,500تومان

اسپری فیکساتیو درنابرای فیکس کردن آثار هنری و قرار دادن یک لایه محافظ بر روی سطح کار.....

اسپری وارنیش حرفه ای 150 میل وینزور
اسپری وارنیش حرفه ای 150 میل وینزور
40,000تومان

وارنیش حرفه ای 150 میل وینزور.....

اسپری وارنیش درنا
اسپری وارنیش درنا
9,500تومان

اسپری وارنیش و براق کننده درناجهت براق کردن سطح آثار هنری.....

تربانتین 75 میل وینزور
تربانتین 75 میل وینزور
20,000تومان

تربانتین 75 میل وینزور.....

تربانتین آرک
تربانتین آرک
5,000تومان

تربانتین آرک120 میل.....

تربانتین وستا 125 میل
تربانتین وستا 125 میل
10,000تومان

تربانتین وستا 125 میل.....

تینر بدون بوی آرک
تینر بدون بوی آرک
5,000تومان

تینر بدون بوی آرک120 میل.....

جسو تیوپی 200 میل ریوز
جسو تیوپی 200 میل ریوز
16,000تومان

جسو تیوپی 200 میل ریوز.....

خشک کن وستا 125 میل
خشک کن وستا 125 میل
9,600تومان

خشک کن وستا 125 میل.....

روغن برزک 75 میل وینزور
روغن برزک 75 میل وینزور
20,000تومان

روغن برزک 75 میل وینزور.....

روغن بزرک وستا 125 میل
روغن بزرک وستا 125 میل
12,000تومان

روغن بزرک وستا 125 میل.....

سانسادور 75 میل وینزور
سانسادور 75 میل وینزور
20,000تومان

سانسادور 75 میل وینزور.....

فیکساتیو حرفه ای 150 میل وینزور
فیکساتیو حرفه ای 150 میل وینزور
32,000تومان

اسپری فیکساتیو حرفه ای 150 میل وینزورProfessional Fixative.....

فیکساتیو ساکورا
فیکساتیو ساکورا
32,000تومان

فیکساتیو ساکورا.....

وارنیش 75 میل وینزور
وارنیش 75 میل وینزور
20,000تومان

وارنیش 75 میل وینزور.....

وارنیش وستا 125 میل
وارنیش وستا 125 میل
8,500تومان

وارنیش وستا 125 میلبراق کننده.....

چسب DM5 پرشین 60 میل
چسب DM5 پرشین 60 میل
4,000تومان

چسب DM5 پرشین60 میل.....

چسب اورینت 60 میل پرشین
چسب اورینت 60 میل پرشین
3,500تومان

چسب اورینت 60 میل پرشین.....

چسب بیندر پرشین 60 میل
چسب بیندر پرشین 60 میل
4,000تومان

چسب بیندر پرشین 60 میل.....

چسب میسکیت 60 میل پرشین
چسب میسکیت 60 میل پرشین
4,000تومان

چسب میسکیت 60 میل پرشین.....

چسب ورق طلا رپین
چسب ورق طلا رپین
8,500تومان

چسب ورق طلا رپین.....

کریستال سرورنیک رپین
کریستال سرورنیک رپین
13,500تومان

کریستال سرورنیک رپین.....