اشل

ناموجود

ماکت ویلای آجری

49,000تومان

نام محصولویلای آجریکد کالا2912111499ابعاد33/6 * 23/6 * 7/5مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل23 قطعهتعداد ملزومات24 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت ویلای شمالی

49,000تومان

نام محصولویلای شمالیکد کالا2912141499ابعاد39/6 * 29/6 * 8/6مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل17 قطعهتعداد ملزومات30 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت ویلای چوبی

59,000تومان

نام محصولویلای چوبیکد کالا2912151499ابعاد39/6 * 29/6 * 7مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل21 قطعهتعداد ملزومات30 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت آب انبار و بادگیر کیش

49,000تومان

نام محصولآب انبار و بادگیر کیشکد کالا2911111499ابعاد33/6*  23/6* 13مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل18 قطعهتعداد ملزومات9 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت ائل گلی تبریز

67,000تومان

نام محصولائل گلی تبریزکد کالا2911141499ابعاد39/6 * 29/6 * 10مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل15 قطعهتعداد ملزومات43قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت تکیه امیر چخماق یزد

67,000تومان

نام محصولتکیه امیر چخماق یزدکد کالا2911161699ابعاد39/6 * 29/6 * 20مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل32 قطعهتعداد ملزومات30 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت عمارت عالی قاپو اصفهان

49,000تومان

نام محصولعمارت عالی قاپو اصفهانکد کالا2911121699ابعاد29/5 * 29 * 14مقیاس1/150جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل24 قطعهتعداد ملزومات26 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت قبه الصخره در قدس

49,000تومان

نام محصولقبه الصخره در قدسکد کالا2911171699ابعاد29/6 * 29/6 * 18/5مقیاس1/150جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل8 قطعهتعداد ملزومات15 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت مجتمع تجاری

49,000تومان

نام محصولمجتمع تجاریکد کالا2912182299ابعاد39/6 * 29/6 * 6/3مقیاس1/300جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل13 قطعهتعداد ملزومات26قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت مسجد محلی

67,000تومان

نام محصولمسجد محلیکد کالا2912171399ابعاد44/5 * 29/5 * 23مقیاس1/75جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل53 قطعهتعداد ملزومات18 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت ویلای آنتیک

59,000تومان

نام محصولویلای آنتیککد کالا2912121499ابعاد33/6 * 23/6 * 7/5مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل24 قطعهتعداد ملزومات24 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت ویلای ساحلی

59,000تومان

نام محصولویلای ساحلیکد کالا2912161499ابعاد31/6 * 29/4 * 8مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل18 قطعهتعداد ملزومات22 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت ویلای مدرن

67,000تومان

نام محصولویلای مدرنکد کالا2912131399ابعاد39/6 * 29/6 * 9/5مقیاس1/75جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل23 قطعهتعداد ملزومات28 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت پل خواجو اصفهان

49,000تومان

نام محصولپل خواجو اصفهانکد کالا2911151899ابعاد67/4 * 16/4 * 6/5مقیاس1/200جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل29 قطعهتعداد ملزومات0 قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

ناموجود

ماکت چهلستون قزوین

49,000تومان

نام محصولچهلستون قزوینکد کالا2911131499ابعاد39/6 * 29/6 * 14مقیاس1/100جنسمقوارده سنی12 سال به بالاتعداد قطعات پازل16قطعهتعداد ملزومات24قطعهابزارهاچسب دو طرفه ، چسب فوم ، کاتر..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)