ناموجود

اکریلیک 12 رنگ 20 میل یدیم

65,000تومان

اکریلیک 12 رنگ 20 میل یدیمرنگدانه‌های با کیفیت و محلول در آبخاصیت خشک‌شدن سریعمقاومت بسیار بالا در برابر نورغیر سمیپوشش دهی مناسبغلظت فرمول شدهترکیب استاندارد جهتارائه یک اثر هنری باکیفیت..

ناموجود

جسوی اکریلیک 100 میل یدیم

12,000تومان

جسوی اکریلیک 100 میل یدیمخاصیت مات بودنبافت بخشی به سطح زمینهپیش ساخت رنگ‌های اکرلیکچسبندگی زیاد..

ناموجود

گواش 12 رنگ 10 میل یدیم

40,000تومان

گواش 12 رنگ 10 میل یدیمگواش 12 رنگ 10 میلرنگ‌های بسیار خالص و زندهترکیب صحیحغلظت فرمول شدهغیر سمیپوشش دهی مناسبمحلول در آب..

ناموجود

گواش 12 رنگ 15 میل یدیم

45,000تومان

گواش 12 رنگ 15 میل یدیمگواش 12 رنگ 10 میلرنگ‌های بسیار خالص و زندهترکیب صحیحغلظت فرمول شدهغیر سمیپوشش دهی مناسبمحلول در آب..

ناموجود

آبرنگ تیوپی 24 رنگ یدیم

85,000تومان

آبرنگ تیوپی یدیم 24 رنگ24 رنگ بسیار شفاف و خالصساخته‌شده از بهترین رنگدانه‌هاپوشش‌دهی بسیار‌خوبشفافیت و براقی بسیار بالابسته‌بندی منحصر به‌فرد و زیباغیر سمیبا قابلیت خشک شدن سریعدوام بسیار بالا در برا..

ناموجود

آبرنگ تیوپی 12 رنگ یدیم

45,000تومان

آبرنگ تیوپی یدیم 12 رنگ12 رنگ بسیار شفاف و خالصساخته‌شده از بهترین رنگدانه‌هاپوشش‌دهی بسیار‌خوبشفافیت و براقی بسیار بالابسته‌بندی منحصر به‌فرد و زیباغیر سمیبا قابلیت خشک شدن سریعدوام بسیار بالا در برا..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)